رهبری اخلاقی

ریال350,000

تالیف محمد نظام خواه ثانی

19 در انبار

دسته: شناسه محصول: 101

توضیحات

رهبری اخلاقی با رویکرد کاهش طردشدگی سازمانی

به انضمام دیدگاه اسلام به مقوله رهبری اخلاقی